Stately 'Hacienda' Living
Montecito —  $12,950,000 (View PhotoTour)
Provence Inspired Villa
Montecito —  $7,100,000 (View PhotoTour)
Recently Rebuilt Mediterranean Villa
Montecito —  $4,695,000 (View PhotoTour)
Rancho Valiente
Santa Ynez —  $3,250,000 (View PhotoTour)
Wonderful Craftsman Style
Montecito —  $1,875,000 (View PhotoTour)
Lovely Montecito Townhouse
Montecito —  $1,795,000 (View PhotoTour)
El Montecito Verde Condo
Santa Barbara —  $895,000 (View PhotoTour)